facts

 


Letter of
Jnana Dipa das


Letters of

Asvahari d.

Narakriti d.

Manidhara d.

Lomancita d.


Prahladananda Swami

Yudhistira d.

Gaurasakti d.

Bir Krishna Goswami

Text PAMHO:3616782 (43 lines)
From: Narakriti (das) BVS (Prague - CZ)
Date: 11-Oct-00 19:21
To: Rada-cs (GBC Divisional Council for Czech and Slovak) [373]
Comment: Text PAMHO:3617121 by Manidhara (das) ACBSP (Prague - CZ)
Subject: co dale ------------------------------------------------------------

Vazeni oddany Ponevac v rozhovoru s Bhaktivaibhava Swami jsem nekolik krat od nej slysel ze Cit Sakti & spol maji dostat dutku tak jestli souhlasite muzou oficilane dutky dostat Cit Sakti, Janaka Gauranga,Tattvadarsi das. jen tak na zacatek pro ty nejkreativnejsi. Dale je muzeme informovat v dopise ze: Mily Cit...& spol GBC-OR na zaklade proskoumani textu tvz. petice kteru dostala prostrednictvim RGB dne..... dospela k zaveru ze stiznosti zde uvedene nesplnuji kriteria k podani stiznosti a timto se cely text tzv. petice v jeji uplnem zneni zamita. Dale protoze jsi se dopustil pruseni GBC zakonu ......ti GBC-OR udeluje prvni dutku v tomto zneni. Kdyz uveds svoji adresu muzes ji dostat i ve forme doporuceneho dopisu. K podani stiznosti je potreba aby kazda osoba podavajici stiznost napsala doporuceny dopis stiznosti a vlastnorucne ho podepsala. Hromadne stiznosti nebudou brane v uvahu. Dopis ma byt poslan na adresu GBC-OR ISKCON Jilova 2.... Dotycne osobe bude odpovezeno vykonou radou GBC-OR v lhute do 30 dnu na ji uvedenou adresu. V dopise musi byt uvedeny presny cas,den,datum a rok misto a presny popis udalosti na kterou se dotycna osoba stezuje. Dale musi byt jmenovani svedci nebo predlozeny jine dukazy.Stiznost musi obsahovat pouze svedectvi podepsane osoby, neni pripustne aby se vyjadrovala jmenem jineho subjektu. Text stiznosti nemuze obsahovat urazky,nadavky, a jine hanliva slova. Stiznost vissi instanci RGB nebo GBC executive comitee je mozne uskutecnit pouze v pripade kdyz je jednotlivy pripad uzavren ze strany GBC/OR ve lhute do 90 dnu. Uzavreni pripadu je podavano piseme v podobe doporucenou postou. Veskera korespondence mezi GBC-or a jednotlivymy subjeky nemuze byt uverejnena v mediich,diskuznich skupinach na internetu nebo dalsich zdelovaci prostedcich az do chvile konecneho rozhodnuti ze strany GBC-OR. V pripade poruseni tohoto pravidla subjekt je predmetem disciplinarniho rizeni. Co vy nato? Vas sluzebnik Narakriti dasa (Text PAMHO:3616782) ---------------------------------------

TRANSLATION Dear devotees, Because I have heard in conversation with Bhaktivaibhava Swami several times from him that Cit Sakti&spol should be given a censure, so if you agree Cit Sakti, Jananka Gauranga, Tattvadarsi das, in the beginning those most creative, can be given a censure in a official way. We can inform them in the letter that: Dear Cit&spol GBC-OR after looking into the text of so called petition, which was received from RGB on...... came to conclusion that complains mentioned herein don't meet the criteria for rising up a complaint and thus the whole text of so called petition as such, its complete content is dismissed. Because you perpetrated GBC law ........... GBC-OR is putting you under first censure in this way. If you subscribe your address you can receive its content in the form of registrated letter. If anybody wants to bring up his complain, he must write a letter, this complain send as registered letter and sign it by his own hand. Multifold complains will not be considered. Such letter should be sent on the address of GBC-OR ISKCON: Jilova Such person will receive answer from EC GBC-OR during next 30 days on subscribed address. In such a letter of complain must be exact time, day, date and year place and exact describtion on what such person is complaining on. He must bring in names of witnesses or show other evidence. Such complain must contain only testimony of signed person, and it is not allowed to say anything in the name of other subject. Text of such complain cannot contain bad words, names and voulgar wprds. Complain on higher office RGB or GBC can be done only when particular case is closed from the side of GBC-OR and within the time of 90 days. Resolution is sent by mail in writing in the form of registrated letter. All correspondence between GBC-OR and particular subjects cannot be published on media, discusion groups and internet or other communications till time of last judgement from the side of GBC-OR. In case of transgression of this rule, subject is under disciplinary action. What you say? Your servant Narakriti dasa-------------------------------------------------------------------------