facts

 


Letter of
Jnana Dipa das


Letters of

Asvahari d.

Narakriti d.

Manidhara d.

Lomancita d.


Prahladananda Swami

Yudhistira d.

Gaurasakti d.

Bir Krishna Goswami

Text PAMHO:3701327 (28 lines)
From: Narakriti (das) BVS (Prague - CZ)
Date: 10-Nov-00 05:40
To: Rada-cs (GBC Divisional Council for Czech and Slovak) [389]
Subject: letter from Gaura Sakti das ------------------------------------------------------------

I was glad to meet you there. I hope we can help you to solve the present problems there. I would like to give you some suggestions to help to get closer to solution. Please write me what is your thoughts about the suggestions. 1. Make a committe who should be responsible to deal with the issue. It can be 3 persons out from the national council. I suggest you to be 1 of them- 2. Go through all the materials and put them into different categories like: - bad behavour by the leaderds - bad willings - weakness of the management structure - missmanagement of money - missues of power by managers etc. please make categories. 3. Do investigation in all the different categories. I mean that IF YOU WANT THE ISSUE TO KEEP INTERNALLY, than you must do investigation and be very strict with the devotees who were making mistakes in different cases. Be open and honest with the whole thing! 4. Prepare plan for punishment and other consequences for those who find to be guilty in any of the cases. 5. Discuss the above results with us (who are responsible for the investigation). (Text PAMHO:3701327) ---------------------------------------

TRANSLATION Jsem rád, že jsem se s vámi mohl setkat. Doufám, že vám budeme schopni pomoci k vyřešení problémů, které máte. Rád bych udělal několik návrhů, které by mohly být nápomocné k tomu, abychom se dostali k vyřešení. Prosím, sdělte mi své návrhy na řešení. 1. Udělejte výbor, který bude projednávat celou záležitost. Mohou to být tři osoby z národní rady. Navrhuji, abys byl jednou z nich. 2. Projděte všechny materiály a rozčleňte je do jednotlivých kategorií, např.: - špatné chování lídrů - neochota - slabosti manažerské struktury - zneužívání moci lidry atd. prosím udělejte kategorie. 3. Proveďte prošetření všech kategorií. Pokud chcete, ABY SE CELÁ ZÁLEŽITOST ZACHOVALA JAKO VNITŘNÍ, musíte ji přešetřit a být velice přísní na oddané, kteří dělali chyby v různých případech. Buďte v tom celém otevření a upřímní! 4. Připravte plán na potrestání a další následky pro ty, kteří budou shledáni vinnými v jednotlivých případech. 5. Projednejte výsledky s námi (kteří jsme zodpovědni za vyšetřování).